Lesní klub Skřítek vznikl v roce 2010 pod hlavičkou Rodinného centra Milovice. Po deseti letech spolupráce se v červnu 2020 osamostatnil a plynule pokračuje v činnosti pod vedením spolku Lesní klub Skřítek z.s.

Venku za každého počasí

Zázemí klubu se nachází v zadní části budovy radnice města Milovice. Převážná část programu však probíhá venku, a to v každém ročním období a za každého počasí. Jsou využívány bohaté možnosti přírodního okolí – lesy, louky, parky i hřiště. Výjimkou v programu ale není ani výprava do divadla, na kurz plavání nebo třeba pravidelná – a dětmi velmi oblíbená – lekce angličtiny.

Respektující přístup

Klub je veden v souladu s principy respektující výchovy. Malý počet dětí ve skupině (max. 15 dětí na 2 dospělé) navíc umožňuje individuální přístup ke každému Skřítkovi zvlášť. Věková diverzita skupiny učí děti fungovat v přirozeném kolektivu, pomáhat mladším a bez obav jednat se staršími.

V souladu s přírodou

Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu. Jsou podporovány k aktivnímu pohybu a k aktivnímu objevování světa okolo sebe. Zapojujeme je do péče o své okolí a učíme je odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Sledujeme spolu s nimi přirozený rytmus roku a dodržujeme tradice, které se vážou k jednotlivým ročním obdobím.

Naši průvodci

Gábina

Průvodce
Život a dětství v lese má dvě podoby lásky: svobodu a prostor. Obojí je možné … vice o Gábině >

Lenka

Průvodce
Mým přáním je dát dětem možnost žít dětství "jen tak", v přítomném okamžiku a v souladu s přírodou.
vice o Lence >

Radka

Průvodce, člen Rady spolku
Štěstí má rádo svobodu a každé dítě má právo na šťastný život.
vice o Radce >

Provozní doba / Cena

Pondělí - pátek 8:00 - 16:00 hodin.

Příchod dětí je možný již od 7:00, v provozu je ranní družina.

Cena při plné docházce (5x týdně) je 6 200,- Kč / měsíc.

Cenu při částečné docházce zjistíte v kalkulačce níže:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
CENA CELKEM

Kč / měsíc
<- Zvolte docházku

* Minimální možná docházka – 1,5 dne / týden.
* V ceně není zahrnuto stravování. Obědy jsou zajištěny nákupem polévky ze smluvní restaurace, cena porce je 25 Kč.
* Cena nezahrnuje doprovodný program (kurz plavání, angličtina, doprava, vstup do divadla, muzeí, apod.).
* Sleva 10% na dítě, které dochází do lesního klubu se svým starším sourozencem.

Zápis do ročníku 2021/2022


Zápis do ročníku 2021/2022 byl již ukončen

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat na 799 511 737 nebo na , rádi vám na ně odpovíme.

Kritéria pro přijetí dítěte

Podmínkou přijetí dítěte je jeho dobrý zdravotní stav a schopnost dítěte strávit celý den venku za každého počasí.

Přednost mají:

* děti, které již Skřítka navštěvují

* sourozenci dětí, které již Skřítka navštěvují

* děti na celodenní režim

* děti s větším počtem dní

Zápisné

Pro nově zapsané děti činí částka za přijetí 1 200,- Kč. Částka za stávajícího člena nebo jeho sourozence činí 600,- Kč.