Ve školním roce 2021/22 otevíráme následující kroužky

Přírodovědný kroužek

(Více informací a přihlášky na stránce kroužku)